Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


Vezetői szerep. Mi az a vezetői szerep? Hogyan vezessünk?


Mai társadalmunkban az emberek napjuknak nagy részét mások között, csoportokban töltik. A csoportoknak pedig szükségük van vezetőre, ahhoz, hogy működhessenek, közös célért dolgozhassanak. A vezetők építhetik is a csoportot, vagy szét is rombolhatják azt. A kinevezés még nem tesz senkit vezetővé - a beosztottai felé mutatott attitűdjei és viselkedése fogja meghatározni, hogy valóban azzá válik-e a csoport számára, valóban követni fogják-e.

Vezetői tréningeinken a résztvevők megtanulhatják, azokat a sajátos készségeket és módszereket, amelyek alkalmassá tesznek valakit arra, hogy eredményesen vezethessen.

Mi tesz valakit jó vezetővé?

Régen úgy gondolták, hogy a vezetésre születni kell - ergo, valaki vagy rendelkezik vezetői képességekkel vagy nem. Az utóbbi évtizedekben azonban a vezetéselmélet, amely mára külön tudományággá vált, megcáfolta ezt. Vagyis a vezetői készség elsajátítható és fejleszthető.

Mára tudjuk, hogy az eredményes vezetéshez az emberi tényező a legfontosabb: az emberi kapcsolatokon dől el minden. Abból válik jó vezető, aki képes egyszerre kielégíteni a szervezet és a beosztottai (sokszor ellentétes) igényeit is. A kinevezett személy csak akkor nyeri el az igazi vezetői státuszt, ha a beosztottai szemében az ő követése azzal a reménnyel kecsegtet, hogy vágyaik, céljaik teljesülni fognak. Ugyanakkor a vezető az ő felettesei és a cég érdekeit is kell, hogy képviselje és érvényesítse. E kettő közötti finom egyensúlyozás az, amely a vérbeli vezetőt jellemzi.

Teljesítmény vagy kapcsolat-orientált legyen-e a vezető?

Az egyik legrégebbi vita a vezetéselméletben, hogy melyik az eredményesebb vezetési stílus - az, amelyik a teljesítményre, a célok elérésére, a számszerűsíthető sikerekre helyezi a hangsúlyt, vagy az, amely a csoporttagok elégedettségére, a harmóniára, az emberi kapcsolatokra koncentrál. Bár a kutatások arra jutottak, hogy területtől és feladattól függ, hogy a kettő közül melyik az ideálisabb vezető egy csoport számára - mégis, abban a legtöbb vezetéssel foglalkozó szakember ma már egyet ért, hogy az eredményes vezetőben mindkettő megvan: egyszerre szakértője az emberi kapcsolatoknak és a feladatoknak is. Az ehhez szükséges tudásra azonban csak kevesen éreznek rá maguktól - a legtöbb embernek vagy az egyik vagy a másik oldalt tanulni kell. Ehhez nyújtanak segítséget a vezetéselméleti tréningek.

Kemény vagy lágy vezetés

Hasonlóan megoszlanak a vélemények abban, hogy engedékeny vagy szigorú vezetőre van-e szüksége a csoportnak. A kutatások szerint úgy tűnik, önmagában egyik sem elégséges vagy járható - sőt nem is feltétlenül releváns az ilyen megközelítés. Az egyik ma legszélesebb körben elfogadott elmélet T. Gordon "vereségmentes módszere" - amely a 'nyertes-nyertes játszmák' és a 'méltányos megosztás' előnyeit és hosszú távú eredményességét hirdeti.

A vezetői szerep anomáliái

Egy vezető mindig egyszerre vezetett is, hiszen még a vezérigazgató fölött is állnak stakeholderek és tulajdonosok. Ez a kettős szerep kettős szorításként lép fel, hiszen minden vezető két irányba tartozik felelősséggel: a főnökei és a beosztottai felé.

A vezető néha úgy érezheti, hogy örök magányosságra van ítélve a beosztottai között. És való igaz, a vezetői szerep olyan felelősségekkel jár, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a vezető teljesen elvegyüljön a beosztottjai között. Pont ezért is sokak számára nem könnyű megtalálni azt az ideális távolságot, ami közte és az alatta dolgozók között fenn kell, hogy álljon: jó bizalmi kapcsolat és tekintély egyszerre.

A vezetői szerep legnagyobb csapdája, hogyha valaki már az elején nem fogadja el azt a tényt, hogy nem lehet mindig mindenkinek megfelelni. Ennek a felismerésnek a hiányában előbb-utóbb a cég működésében zavarok keletkeznek, vagy más esetben a vezetőt fogja valamilyen stresszbetegség megviselni.

A nagy felelősség elhordozása a legnagyobb kihívás a legtöbb vezető számára - olyan probléma ez, amelyet senki sem kerülhet el. A megfelelő stresszkezelés azonban tanulható és tovább fejleszthető.

Ezek az anomáliák szinte mindenki számára ismerősek, bármely szintjén dolgozzon is a hierarchiának. Ezek azok, a nehézségek, melyek, ha sokáig fennállnak, kiégéshez vezethetnek. Kihívásaik azonban előnnyé is fordíthatók - ha rendelkezésre állnak ehhez a megfelelő tudás és erőforrások. Ezeknek a megszerzésében is tudnak segítséget nyújtani vezetői tréningjeink.


További cikk olvasása arról, hogyan legyünk meggyőzőek?

További cikk olvasása a tréning tervezésrőlcégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015