Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


Tréningek a válságban - gazdasági, ipari és cégen belüli válságok kezelése


A válsághelyzet olyan állapot, amelynek hatására a szervezet részben, vagy teljesen működésképtelenné válik az alapfeladatok ellátására is, a cég, szervezet veszélybe kerül. A válságok több szinten is megtámadhatják a céget, azonban ha csak a tüneteket kezeljük, és nem a valódi okokat keressük és oldjuk meg, újra elő fognak fordulni. A tréning abban segít, hogy a különböző válságok jellemzőit és meglétét időben felismerjük, és megfelelő stratégiával az okokat szüntessük meg, vagy adott esetben a lehető leghatékonyabb módon kezeljük a helyzetet.

I. A gazdasági válság belülről nézve olyan, mintha a külső környezet minden szempontból korlátozó erővé, negatívvá válna. A gazdasági-pénzügyi válságok lefolyása általában hasonló, vagyis valamilyen eltolódás, változás, ami az emberek várakozásait megváltoztatja, árak emelkedése, hitelfelvétel, túlkereslet, megjelennek az elrugaszkodott árfolyamokra való előrejelzések, de ezek még nem igazolódnak, majd a hirtelen kijózanodás következik. A gazdasági és pénzügyi válság bekövetkeztekor pedig mindenképpen a cég adaptálódására, alkalmazkodására van szükség. Jellemzőek ilyenkor az elbocsátások, kevesebb feladatellátót bíznak meg több munkával és hosszabb munkaidővel. A feladatok ellátása rugalmasabban zajlik a kialakult helyzet belső kiküszöböléséhez. Mint itt is, minden válság során nagy feladatuk van a felső vezetőknek és tulajdonosoknak.

II. A második típus az ipari válság, amikor az adott iparágon belül következik be változás. Ezek magyarázatára rengeteg elmélet született, főként 1970 után kezdtek vele tudományosan is foglalkozni. Több -féle magyarázat merült fel: ipari válság tulajdonképpen kialakulhat az alkalmazkodás hiánya, a gazdasági rendszerek eltérő sajátosságai, újítások miatt is. Egy másik elmélet szerint a specifikus gazdasági szerkezet is okozhatja, az elavult ágazatok egy térségbe való koncentrálódása kedvezőtlenül hathat a területi fejlődésre. Tehát az egyoldalú, csak egy tényezőre támaszkodó területek elveszthetik vezető szerepüket, míg akik több tényezőre támaszkodva sokoldalúak, fokozhatják versenyképességüket. (szerkezeti modell). Az iparági változás mindig kreativitást igényel, itt is nagyon fontos a tulajdonosok és vezetők közvetlen részvétele. A változások elfogadása és elfogadtatása az első lépés. Az alkalmazkodóképesség és előzetes felkészülés nagyon lényeges, hiszen a krízis helyzetek egyik legfőbb jellemzője, hogy megbénítja a vezetőséget, hirtelen csap le, nagyon kevés idő áll rendelkezésre az ellenlépések megtételére, kidolgozására, és persze megnövekszik a vezetőségre háruló felelősség, nyomás, így nekik is kevesebb idejük van a vállalt alsóbb részeire való odafigyelésre, koncentrálásra. Ezért is fontos a rugalmasság és találékonyság, hiszen vészhelyzetben gyorsan kell szervezni és cselekedni.

III. A harmadik típusú, pedig az adott cég életében történő válságok. Előfordulhat, hogy a legfelső vezető egy időre kiesik, a legfontosabb vevők fizetésképtelenné válnak, a fő vállalkozók, beszállítók hirtelen toronymagasra tolják az árakat, vagy a hitelező bank csődbe megy. Az üzleti életben rengeteg minden előfordulhat, és a legjobb valóban minden eshetőségre felkészülni. A cég belső válságánál szükség van válság kommunikációra, egy terv kidolgozására, a belső okok felderítésére. Nem mindegy, hogy a vezetők hogyan kommunikálnak ilyen helyzetben, milyen a csapatbeosztás, a menedzsment team, s a gyakorlati munkában hogyan tudják valóban alkalmazni szerepeiket a csapattagok. Ilyen esetekre egy közös tudásbázis kialakítása szükséges, olyan vezetővel, aki hatékony kommunikációval tud fellépni ilyen esetben. A hatékony és jól célzott krízis kommunikáció a megoldásra törekszik, azt a felfogást hozza létre, hogy a szervezet tudja és érti, mi történik és megoldja a szituációt. Mindig kellő időben történik, felelősséget vállal és koordinál. A belső érintettek felé való kommunikálás ugyanolyan fontos, mint a szervezési tényezők jó lebonyolítása. Az üzeneteknek hatásosnak kell lenniük, a médiát pedig sikeresen és körültekintően kell felhasználni és bevonni a krízisbe.

A
kríziskommunikáció alapja az, hogy a vállalatnak rendelkeznie kell egy krízistervvel, fel kell készülnie az esetleges krízis-válsághelyzetekre. A felkészülés két fázisból áll, az első az előtervezés, ismerni kell a veszélyeztető tényezőket, esetleges krízishordozókat, rizikókat. A második fázisban pedig a válságot felbecsülni és enyhíteni kell, ehhez szükség van egy krízist menedzselő csoportra is. Válságkezelésnél szükség van közvetlen tulajdonosi részvételre, alapos, erős pénzügyi ellenőrzésre, világos teljesítmény követelmények meglétére, néha szervezeti átalakításokra. Ezen kívül az olyan vagyon elemek, amelyek nem hasznosulnak kellőképpen, értékesíteni kell, költségcsökkentési program megtervezésére és megvalósítására van szükség.

A krízistréning segít abban, hogy a szervezet tagjai a nem várt eseményeket időben felismerjék és hirtelen kezelni tudják, egy olyan válságterv kidolgozásában, ami a későbbiekben ott lesz megoldásként krízis esetén, annak tudatosításában, hogy egy szervezet bármikor kerülhet krízishelyzetbe. Segít egy közös tudás kialakításában a vezetők bevonásával, a kríziskommunikáció hatékony formáinak elsajátításában gyakorlati feladatokon és szituációkon keresztül. A tréning fejleszti a kreatívabb problémamegoldást és
tárgyalástechnikai készségeket, minden eshetőségre felkészít.


Tudjon meg többet a csapatépítő helyzetgyakorlatokról és a csapatépítő tréningekről, vegye fel a kapcsolatot a Cégtréning csapatávalcégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015