Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


A játék ami nem is játék


A játékos feladatok személyiség- és közösségfejlesztő hatása igen jelentős, ezért a játék a legtöbb tréning elengedhetetlen része. A szituációs és csapatjátékokban a csoporttagok mikro-szinten fontos élethelyzeteket, kihívást jelentő problémákat élnek át. A játék biztonságos és kiszámítható miliőjében próbálhatják ki képességeiket és élhetik át a csoport adta előnyöket. A résztvevőknek fejlődik az önismerete, ugyanakkor társaikat is jobban megismerik, és a csoportkohézió, az egymás iránti felelősségvállalás is erősödik.

A játékokat drámapedagógus, szociálpedagógus, pszichológus illetve képzett tréner vezetheti. Ennek azért van jelentősége, mert csak a megfelelően képzett szakember képes ilyen gyakorlatot úgy kivitelezni, hogy minden megfelelően történjen, a játékok elérjék a kívánt hatást, és a részvevők fizikai és érzelmi jóllétét garantálni lehessen. Sok játékos gyakorlat magas érzelmi feszültséggel dolgozik, illetve megmozgat alapvető intra- és interpszichés struktúrákat. A trénernek át kell látnia a csoportban zajló dinamikai folyamatokat, és némi belátással kell rendelkeznie a csoporttagok belső lelkiállapota felett is - így előzhető csak meg, hogy akár a közösségben, akár a az egyes tagokban, nemkívánatos tendenciák indulhassanak el.

A trénernek meg kell találnia a célhoz illő és a csoport számára megfelelő játékokat, majd fel kell építenie a foglalkozást menetét. Minden esetben előkészítés előzi meg a játékot: oldott laza hangulatot kell teremteni, és segíteni kell a csoporttagokat az egymásra és a játékra hangolódásban. Magát a játékos feladatot úgy kell kivitelezni, hogy lendületes és magával ragadó legyen a folyamat, elinduljon az un. regressziós mechanizmus, amely egyfajta "játékos", jó értelemben vett gyermeki én-állapotot hív elő: a feladatok így érhetik el maximális hatásfokukat.

Végül, miután a csoport lejátszott egy játékot, a legtöbb esetben megbeszélés következik. Ez azt jelenti, h a játékosok körben leülnek és megosztják a játék során szerzett tapasztalataikat, érzéseiket egymással, levonják a tanulságokat, tudatosítják a játék során történteket. Ezen a ponton szintén fontos a képzett vezető, aki már maga is kipróbálta az adott játékot, hiszen ő tud igazi segítséget adni az élmények feldolgozásában.

A játékokra és az utána való megbeszélésre időt kell szánni - az azonban sok esetben változó, hogy egy-egy játékra melyik csoportnak mennyi időre van szüksége. A tréner feladata, hogy rugalmasan alakítsa a játékot a csoport igényeihez és lehetőségeihez. Egy-egy játéknak többféle variációja is létezik (ezek sokszor más-más néven is futhatnak), de az sem ritka, hogy a játék vezetője spontán hajt végre változtatásokat, annak érdekében, hogy a játék a tréning céljainak minél jobban megfeleljen.

A legtöbb játékhoz az ideális csoportlétszám a 8-16 fő, de vannak olyan játékok is, amelyek már 5-6 főtől játszhatóak, és vannak megacsoportokban játszható játékok is, akár 60-80 fő részvételével.

Gyakran felmerülő szakmai kérdés, hogy nagyobb csoport esetén, osszuk-e kisebb csoportokra a játékban résztvevőket, illetve, hogy szabad-e egymással versenyeztetni az így képzett alcsoportokat. A versenyeztetés előnye a kialakuló nagyobb teljesítmény-motiváció és az erősebb bevonódás. Hátrányuk azonban, hogy erősíthetik a csapaton belüli versengést, illetve a játék hevében feszültségek és konfliktusok alakulhatnak ki. Ez azonban nem feltétlenül jelent problémát, ha a tréner érti a dolgát, és a feladat utáni megbeszélésben sikerül feloldania az ellentéteket, sőt a csoport javára fordítani a konfliktusból származó tapasztalatokat. Legtöbb esetben a kitűzött célok határozzák meg, hogy érdemes-e versenyhelyzetet teremtő gyakorlatot végezni. Ha a csoportkohézió növelése a cél, akkor érdemes inkább kerülni ezeket, és olyan játékokat játszatni, ahol egy közösen megoldandó feladat lehetőséget ad az összedolgozásra és összehangolódásra.


A játékos feladatokról bővebben itt olvashat!


A tréning gyakorlatokról bővebben itt olvashat!
cégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015