Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


Tréning feladatok


A szociometrikus játékok képet adnak a csoportban lévő viszonyokról, csoportdinamikai folyamatokról. Nagyon hasznos információkat hordoznak egyrészt a trénerek és a vezetők számára a csoportban alakuló helyzetről, de a csoport tagok számára is előnyös, hogy rálátást nyernek a csapatban elfoglalt helyükre. Tapasztalt szakember jelenléte szükséges a játékok biztonságos vezetéséhez, hiszen akár nagy feszültségek is keletkezhetnek a csoporton belül, a rosszul felépített játékok során.

TEDD A VÁLLÁRA A KEZED!

A játékvezető megkéri a játékosokat, hogy gondoljanak egy adott jelenlévő személyre a csoportban a játékvezető által szabott kritériumnak megfelelően. Ha mindenki eldöntötte, hogy kire gondol, akkor a játékvezető kiadja az utasítást: mindenki menjen oda ahhoz a személyhez, akire gondolt, és tegye rá a vállára a kezét. Így egy hálózat alakul ki. Javasolható utasítások a "kritikus" személy kiválasztására:

Gondoljanak arra, akit a jelen pillanatban legközelebb állónak éreznek magukhoz,
(majd ezután: akit a legtávolabbinak éreznek)
akire a legjobban felnéznek,
akivel szeretnének jobban megismerkedni,
akinek a megértése nehézséget okoz a számukra,
akihez a leghasonlóbbnak tartják magukat,
aki szerintük a legerősebb jellem,
stb., stb.

A lehetőségek száma végtelen. Egy játékra bőven elegendő maximum 2-3 utasítás, nehogy túlterhelődjön a csoport. Nagyon fontos, hogy előre döntse el mindenki, hogy kit választ ki, és azon már ne változtasson. Így kevésbé érvényesül a csoportnyomás hatása. Az a legjobb, ha előre el sem áruljuk a játékosoknak, hogy majd az adott személy vállára kell tenniük a kezüket.

A játék érzékeny terülteket is érinthet, sőt a csoportdinamikai folyamatokat is befolyásolja - ha a játékot vezető személy érti a dolgát, akkor pozitív irányban.

ATOMOKBÓL MOLEKULÁK

A játékosok a teremben össze-vissza járkálnak (mint a keringő atomok). A játékvezető egyszer csak bekiált egy számot (pl. 6), a játékosoknak pedig úgy kell összekapcsolódniuk egymással, hogy ilyen számú atomokból felépülő molekulát alkossanak.

TALÁLD MEG A HELYED

A terem két szélét (vagy két sarkát) kijelöljük egy tengely két szélsőséges végpontjának, majd melléknév-ellentétpárokat adunk meg. A játékosoknak el kell helyezniük magukat ezen a képzeletbeli tengelyen, aszerint, hogy mennyire érzik igaznak magukra a tulajdonságokat. Ilyen ellentétpár például: fukar-költekező, csapatjátékos-magányos farkas, határozott-bizonytalan, komoly-viccelődő, stb. Itt is sok lehetőségünk van, de érdemesebb a felületesebb tulajdonságokkal kezdeni, és fokozatosan mélyíteni a komolyabb, nagyobb őszinteséget igénylő témák felé.

A játék előnye, hogy a csoporttagok jobban megismerik egymást, illetve összehasonlíthatják magukat a csoport többi tagjával az egyes dimenziók mentén, sőt, magyarázatokat nyerhetnek a csoport hierarchiájában elfoglalt pozíciójuk miértjeiről.

KÖZEL-TÁVOL

A játékosok felállnak egymással szemben a terem két szélén, két sorban. Mindenkivel pontosan szemben áll egy másik személy. A játékvezető utasítására mindenki behunyja a szemét, és előre nyújtott karral el kell kezdeni közeledni a szemben álló személy felé. Az az instrukció, hogy amikor a játékos úgy érzi, hogy már nagyon közel van a másikhoz, már majdnem elérik a kezeik egymást, akkor kell megállnia. Ezután kinyithatják a szemüket.

A szemben álló személyek közötti távolságok meglehetősen jól tükrözik a csoportkohéziót. Összetartó, erős csoportokban gyakran el is érik egymást, frissen alakult, vagy belső feszültségekkel küzdő csoportokban van, hogy méterek választják el a szemben álló feleket.

CSOPORTKÉP

Egy játékost kiválasztunk, aki hátat fordít a többieknek. A többi játékos elhelyezkedik mögötte a teremben aszerint, hogy mennyire érzi magához közel állónak az illetőt: aki nem szívleli, távolabb áll, aki jóban van vele, közelebb. Ha mindenki elhelyezkedett, akkor visszafordul a kiválasztott játékos, és képszerűen láthatja, hogy a csoport tagjai hogyan viszonyulnak hozzá.

A hátat fordító személy kiválasztása kritikus pont, a csoportfolyamatok átlátását és bölcsességet igényel a játékvezetőtől.

A játékok felhasználásával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. A gyakorlatok csak képzett tréner vezetése esetén garantálnak pozitív eredményeket. A játékok több verzióban elérhetők az ezzel foglalkozó szakemberek körében.


A névtanulós játékokról bővebben itt olvashat!

További
játékos feladatok ide kattintva!cégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015