Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


Motiváció - Hogyan motiváljunk megfelelően?


A pszichológia egyik fontos kérdése, milyen késztetésekből fakad, valamint milyen erők állnak a viselkedés hátterében. Miért tudunk bizonyos cselekvésekre, hatalmas energiákat mozgósítani, míg másokra viszont nem. És hogyan lehetünk képesek pl. vezetőként arra, hogy beosztottainkat jobb/gyorsabb/eredményesebb munkavégzésre motiváljuk?

A motiváció-elmélet értelmében a dolgozók munkahelyi viselkedését, hatékonyságát döntően az anyagi és érzelmi szükségleteik befolyásolják. Vagyis ezeken keresztül lehet a legkönnyebben megfogni az alkalmazottakat és rávenni őket, hogy képességeik legjavát beleadva, örömmel végezzék a rájuk bízott feladatokat.

A negatív motiváció, vagyis a félelem, a megvonás, vagy a presszió ösztönzésre való használata átmenetileg fellendítheti a dolgozó teljesítményét, ám hosszú távon az e féle "terrorral" elért javulás visszaüt, és rossz munkahelyi légkört, munkakerülésre való hajlamot és a céggel szembeni ellenállást szül. A jó vezető oly módon képes motiválni beosztottját, hogy abból mindkét fél profitáljon. Ilyen pozitív motiváló eszközök lehetnek:

Dicséret, jutalmazás: A dicséret, néhány jó szót, egy elismerő pillantást óriási eredményekre képes sarkallni azt, aki kapja. Tudományos kutatások kimutatták, hogy pénzzel csak rövid ideig lehet tartósan kimagasló teljesítményre ösztönözni a munkavállalókat, pozitív megerősítéssel viszont hosszú távú a siker.

Előléptetés: A jutalmazás bonyolultabb, komplex hatású formája. Már pusztán a lehetőségének megpendítése is roppant hatásos lehet, hiszen versenyt generál a kollektíván belül, melynek hasznát a menedzsment fölözheti le. A küzdelem, a harc alapvető alkotóeleme a természetünknek, amit felhasználni könnyű, egyszerű és hasznos, ráadásul megerősíti a hierarchiát, ami javítja egy vállalkozás ütőképességét.

Tisztelet: Ez az egyik legerősebb motiváció, hiszen ez az, amire minden ember őszinte lelkesedéssel és egyformán vágyakozik. Erre épülnek a legmodernebb cafeteria rendszerek is, ahol a dolgozót annyira tisztelik, hogy maga választhatja ki még a juttatásainak a típusait is.

Ám ahány személy, annyiféle igény és ösztönző-erő. Az embereket megkülönböztethetjük és csoportokba sorolhatjuk aszerint, hogy mi az a dolog, ami a legerősebb motivációt jelenti a számukra. Ez alapján a következő csoportok írhatóak le (ezek nem "tiszta" csoportok, egy ember akár több csoportba is tartozhat)


Státusmotiváció: Azok az emberek, akik számára a legfontosabb ösztönzőerő a státusz jelenti, legjobban az előmenetel és az elismerés motivál. Státusszimbólumokra van szükségük tekintélyük kifejezéséhez, mint például hangzatos pozíció, céges autó. Büszkék a munkájukra, és szeretik, ha mások elismerik és csodálják őket. Jó vezetők lehetnek, mert szeretnek másokat irányítani.

Az ilyen státusmotivációval rendelkező személyeket úgy motiválhatjuk, ha feladatokat bízunk rájuk és a sikeres feladatvégzést követően megdicsérjük, megjutalmazzuk őket. Motiválóan hat rájuk, ha kikérik a véleményüket és elismerik a fontosságukat.


Teljesítménymotiváció: Azok a személyek, akik számára a teljesítménymotiváció a legfontosabb, igen célratörőek, és hajlandók keményen dolgozni a célok eléréséért. Gyakorlatias, szorgalmasak emberek, akik szeretik a kihívásokat, és a kockázatvállalástól sem riadnak vissza. Minden vágyuk, hogy kiemelkedő teljesítményt érjenek el, és hogy megmutassák a tudásukat és képességeiket. Könnyen válhatnak munkamániásokká.

Ezeket az embereket úgy motiválhatjuk, ha világos elvárásokat és célokat állítunk Kiválóan motiválhatóak különböző versenyhelyzetek által is. Mindezek mellett viszont igen fontos, hogy elért eredményeiket megfelelően méltányoljuk.


Autonómia motiváció: Azok az emberek tartoznak ebbe a csoportba, akiket a függetlenségre törekvés motivál. A saját útjukat járják és önállóan szeretnek dolgozni. Szélsőséges esetben együttműködésre sem hajlandóak. Kezdeményező és újító típusú emberek, akik az önmegvalósításra törekszenek.

Azzal motiválhatjuk őket, ha teret hagyunk számukra az önálló munkára. Kérjük ki ötleteiket, hallgassuk meg őket és lehetőség szerint építsünk a meglátásaikra.


Biztonsági motiváció: Az ilyen embereket az állandóságra való törekvés jellemzi. Szeretik ha munkahelyük, munkakörülményeik kiszámíthatóak, kényelmesek, változatlanok. Igénylik a stabil jövedelmet és az időben való tájékoztatást.

A következetességgel és hitelességgel motiválhatóak, vagyis tiszta keretekkel és betartott ígéretekkel vehetjük rá őket a jó együttműködésre és a hatékony munkára.


Kényelmi motiváció: A kényelmi motivációval bíró emberek szeretik a szépet, és élvezik az élet örömeit, ellenben kerülik a konfrontációt és a feszültségeket. A magas életszínvonal és a kellemes és harmonikus környezet van rájuk csábító hatással, de szeretik a változatosságot a munkában.

A rugalmas munkaidő és beosztás jól motiválja őket. Szeretik az utazással járó vagy hálózati jellegű munkavégzést.


Kapcsolati motiváció: Ezek a személyek szívesen dolgoznak együtt másokkal, és jó együttműködési készséggel rendelkeznek. Szeretik a társasági programokat, és gyakran szoros baráti kapcsolatokat alakítanak ki a munkahelyen. Feladataik elvégzése során szívesen támaszkodnak másokra, hozzájuk hasonló emberekkel való együttműködésre.

Csapatmunkával és csapatvezetéssel motiválhatjuk őket. Az informális megbeszélések és társasági,
céges programok szintén ösztönzően hathatnak rájuk.


További cikk olvasása a csapatépítő tréningekről

Tudjon meg többet a tréningekről, vegye fel a kapcsolatot a Cégtréning csapatával


Tudjon meg többet a Cégtréning trénereiről itt!cégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015