Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


Motiváció, célorientáltság


Egy cég hatékony működéséhez elengedhetetlen dolgozóinak magas fokú motiváltsága. Vállalatunk teljesítményét többféleképpen is fokozhatjuk, ennek egyik legkiemelkedőbb módja a tagok motivációjának emelése. Az az ideális helyzet, ha a szervezeti célok és az egyének érdekei/céljai egybeesnek. Ez azonban önmagától ritkán áll fenn - ezért fontos az igények harmonizációja és az ösztönzésmenedzsment.

A cégnek is érdeke olyan célokat felállítani, amelyek dolgozóinak egyéni fejlődését is magukban foglalják. A motivációs eszközök alkalmazásával az egyének és csoportok szükségleteinek, vágyainak kielégítésére kell törekedni. Az ösztönzésmenedzsment fő célja: olyan ösztönzési stratégiának, politikának, gyakorlatnak és rendszereknek a kifejlesztése és alkalmazása, amely elősegíti a szervezet céljainak elérését a munkatársak megfelelő motiválása által.

A vezetői eredményesség egyik meghatározó feltétele kétségtelenül a vezető alkalmazottakat motiváló tevékenysége. Nem véletlen tehát, hogy minden vezetőt élénken foglalkoztatja a kérdés: Hogyan és milyen módszerekkel érhető el a munkatársakban szunnyadó lelkesedés és egyéb hajtóerők felszabadítása, és minél jobb hatásfokú hasznosítása?

Az ösztönzésmenedzsment célja, hogy motiválttá tegye a dolgozót a cég érdekeinek érvényesítésére. Az ösztönzésmenedzsment akkor sikeres, ha harmonizálni tudja az egyéni és vállalati célokat, és eléri, hogy a dolgozók a szervezet céljainak eléréséért meggyőződésből fáradozzanak, sőt az örömet okozzon számukra.

Akkor sikeres az ösztönzésmenedzsment, ha a maslow-i piramis minden szintjén kínál ösztönzőket. Ez azt jelenti, hogy a dolgozó a szükségleteinek hierarchiáján minden lépcsőfokán találkozik ösztönzőkkel, így személyisége teljes egészében lesz motivált a jó munkavégzésre. Az ábra példákat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy milyen ösztönzőket állíthatunk fel a szükségletpiramis egyes szintjein:


Az ösztönzésmenedzsment másik fontos feladata, hogy olyan célokat állítson a munkatársak elé, melyek elérhetőek. Egy kitűzött cél akkor jó, ha:

konkrét
reális
mérhető a teljesítése
időileg behatárolt

A kellő körültekintéssel felállított célok és a munkatársak magas motivációja teszi lehetővé a vállalat folyamatos fejlődését.

További cikk olvasása arról, hogyan motiváljunk megfelelően?
cégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015