Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


Kommunikációs tréning gyakorlatok, játékok


A játékos feladatok és a kommunikációs tréning gyakorlatok egy vállalati tréning során mindig a munkatársak közötti bizalmat, az összehangolódást, a közösségi élményt és az összecsiszolódást serkentik. A játékok pozitív és fejlesztő, ösztönző hatása közismert, a cég szervezet minden szintjén hatékony gyakorlati tanulási módszereket tesz lehetővé. Egy üzleti struktúrában nagy szükség van arra, hogy a cégvezető, az alkalmazottak és minden munkatárs között meglegyen az összhang és a kitűzött cél elérése érdekében a munkatársak lojálisak, empatikusak legyenek egymással az üzemi környezeten belül (és kívül). Ha a bizalom megvan, sokkal könnyebben támaszkodhatnak egymásra, kérnek segítséget és nyújtanak szívességeket, eredményesebben összedolgoznak és egy hathatósabb, kreatívabb munkát tudnak felmutatni a csapatban dolgozók.

A trénerek különböző készségfejlesztő és bizalomjátékokon keresztül mutatják be a produktív változás folyamatát és lehetőségét, olyan közösség-kovácsoló és bizalmi játékokon, empátiát növelő feladatokon keresztül, mint a liftezés, a harangjáték vagy a közösen megoldandó probléma.

Egy kommunikációs tréningen a tréning csapat résztvevők nem csak az egymásra hangolódást tanulják meg a cégen belül, hanem a finom metakommunikációs jelek és verbális különbségek értelmezésére is érzékenyebbek lesznek, hiszen rendkívül fontos a szavak nélküli üzenetek megértése is.

A trénerek az együttműködés mikéntjeit, a helyes kommunikáció ás viselkedésformák, a cég érdekeinek szem előtt tartását, közös eredményorientált és motivált munkavégzést, helyes formáit, fejlesztését, gyakorlatait tanítják meg, erősítik a teamen belül, hogy a szervezeti egység a lehető leghatékonyabban, maximális profitot termeljen és elérve a kitűzött célt és innovációt vigyen véghez.

A gyakorlati játékok nagyon sokat segítenek abban, hogy a munkatársak javítsák a céges, vállalti kommunikáció minőségét. Gyakorlati, látványos, szórakoztató, ám szakmailag mégis hatékony tréning feladatok mellett a beszédkészségek és viselkedésminták szinte észrevétlenül fejlődnek, a kapcsolatépítés könnyebbé válik, a játékok közvetlenebbé, nyíltabbá teszik a munkatársakat egymás és a céges környezet felé. Nem véletlenül alkalmaz a legtöbb csapatépítő tréning ilyen gyakorlati sémákat.

A trénerek segítségével rutinossá válnak bizonyos viselkedésmódok, minták, kommunikáció fajták, testbeszéd, akár a gondolkodásmódot is megváltoztathatja, a játékos tanulás miatt pedig ezek automatikusak lesznek, könnyedén rögzülnek. A hatékonyabb kommunikációval a gyorsabb reakcióidő is megjelenik, így nemcsak több idő marad a munkatársak részéről a munkára koncentrálásra, de a sikerélmény is nagyobb, lendületesebb a dolgozás folyamata, a motiváció és persze a haszon is egyenes arányban nő a pozitív változással.

A trénerek nem elméletben tanítják meg a cég munkatársait, hanem gyakorlaton keresztül ösztönzik őket, fejlesztik a résztvevőkben a spontaneitást és kreativitást, és ami fontos, a felelősségérzet teljes megélését és helyes kezelését sajátíthatják el.

A csoportkohézió növekszik, hiszen a csapattagok egymásba vetett bizalma is nő, és a tréning csoport lehetőséget kap arra, hogy átérezze a befogadás - elfogadás folyamatát, és jócskán fokozódjon az együttműködési készség, ami által sokkal eredményesebb lesz a közös és az egyéni munka is egy vállalatnál. A figyelem központozása, a csapatban való helytállás és a reakciók helyes kezelése, kommunikációs fogások elsajátítása, az együttes erővel megoldott problémák, a gyors reakcióidő, kollektív tervezés és optimális irányítás mind fejleszthető gyakorlati, élvezhető feladatok által.

Egy cégen belül, és persze az ügyfelek irányába is rettentően fontos a helyes kommunikáció. Ehhez kell az, hogy a feladó és a befogadó ugyanazt az információt értse meg az üzenetből. Ha azonban ez zavaros, nem pontosan érthető, gátat szabhat a munkahelyi és partneri viszonyok ideális működésének. Konfliktuskezelés, hibafelismerés, változások, éberség és bizalom, valamint ezek helyes kommunikálása kell a kapcsolatok hatékony működéséhez, a közös célok, érdekek eléréséhez, hogy egyáltalán megértsük a cég irányait és ehhez mérten optimálisan és produktívan serkentsük és műveljük a munka fázisait. A gyakorlati tudás, amit a kommunikációs tréningek játékos feladatain keresztül is elsajátíthatunk, fejleszthetünk, elengedhetetlen az üzleti életben való sikeres (és profitot hozó) talpon maradáshoz.


Tudjon meg többet a kommunikációs tréningekről, vegye fel a kapcsolatot a Cégtréning csapatával
cégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015