Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


Csoportkohézió


A jól működő csoport összetartó, egy irányba húzó személyek együttese. Az a jellemző rá, hogy kölcsönös függőség, egymásrautaltság, közös ismeret, együttes tudás alakul ki tagjai közt, a tagok kölcsönösen szabályozzák egymás viselkedését, viselkedésmintáit, segítik egymást a munkavégzésben, úgy hogy felosztják egymás között a szerepeket, feladatokat, tennivalókat és szükség esetén kisegítik egymást.

A teamtagok hatással vannak egymás cselekedeteire befolyásolják saját működésüket. Minden vállalatnál, cégnél különösen fontos a jó csapatmunka, mert hatékony, költségkímélő munkavégzést, feladatmegoldást tesz lehetővé. A rosszul működő csoportban a tagok rejtett indítékaikkal elfoglalva kommunikálnak, míg a jól működő csoportban nyíltan és bizalomteljesen.

A csoporttá fejlődés azonban nem rövid folyamat, amit pár perc alatt el lehet érni. A csoporttá érés hosszú természetes folyamat, melyet egy csapatfejlesztés megsegíthet, felgyorsíthat. Ennek során kialakul egy közös értékrendszer, általában a vállalattal való azonosulással
egybekötve. Kialakul a közösségérzés, a munkahelyi csoporthoz tartozás tudata. Csoporton belül aztán el tudják osztani a feladatokat, számot tudnak vetni a társak jó és rossz tulajdonságaival, esetleges ebből származó konfliktusaikkal. A közös értékrendszer kialakulása nem mindig egyszerű, hiszen ezt mindenkinek el kell fogadnia és vállalnia a saját, a mások és a vállalat értékeit. Ha a csoportkohézió elég erős, jól együtt tudnak működni a tagok és hatékonnyá válik a cég működése.

A csoportkohézió az az összetartó erő, amely azzal arányosan nő, ha a tagok egymással közvetlen és jó kapcsolatot ápolnak. Ilyenkor a külvilággal és más csoportokkal való kapcsolat ereje csökken, s ez természetes folyamat, hiszen az energiák sokszor egy helyre áramlanak.
A csoportkohézió hatására minden egyénben összetartozás érzés alakul ki, és mindaddig, amíg a csoport szabályait, normáit betartja és óvja, a többi tag honorálja ezt.

Az embereket a közös élmények kötik össze, a kellő
motiváltság, jó hangulat, a cégen belüli megfelelő kommunikáció és a gátak közös leküzdése mind növelheti a csoportkohéziót, s ezzel egyetemben az együtt dolgozás eredményességét. A szervezeten belül jött hirtelen siker vagy egy hirtelen jött válság ugyanúgy felboríthatja a korábban kialakult értékeket, és a csoportképződés, csoportnormázás folyamata ilyenkor újraindul. Ezekben az esetekben is a tréning segítheti a céges kommunikációs folyamatok fejlődését, a konfliktusok megoldását,
az új normák és értékek kialakulását.


Képzés, oktatás, tréning és coaching megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!cégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015