Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


Asszertivitás


Ahhoz, hogy a vállalati életben hatékony munkavégzés és megfelelő kríziskezelés valósuljon meg, mindenképpen szükség van asszertivitásra, asszertív kommunikációra, viselkedésre. Ez nem mindig velünk született képesség, tanulni és fejleszteni azonban nagyon jól lehet. Az asszertivitás önérvényesítést jelent, olyan viselkedés, magatartásforma, amely segítségével a vállalaton belül a munkatársak össze tudják hangolni igényeiket, megtalálni közös érdekeiket, olyan szempontokkal keretbe foglalva, amelyeket a cég megad, a hatékony együttműködés szellemében. Az asszertivitást középpontba helyező céges tréningeken a trénerek segítenek a munkatársaknak abban, hogyan használják kommunikációs csatornáikat eredményesen, verbális és nonverbális eszköztáruk kamatoztatásával.

Az üzleti életben bizonyos kereteken belül meghatározott viselkedésmintát kell követni. Határozott, nyílt és figyelmes magatartás kell ahhoz, hogy egy üzemi környezetben eredményorientáltan és lendületesen megvalósítsa a kitűzött célt pl. egy vezető a csoportjával.
A tréning során olyan asszertív kommunikációs eszközök sajátíthatók el, mint az egyenes és érthető kommunikáció, magabiztos testbeszéd és helyzetismeret. A tréner megtanítja a vállalat dolgozóit arra, hogy kiélezett helyzetben az üzleti partnerek, vagy akár a team előtt/felé hogyan vállalják fel a nehézségeket, adott esetben eltérő álláspontjukat- amely akár egy innovációs folyamat kezdete lehet.

Az asszertív kommunikáció elérése a vállalat munkatársait arra ösztönzi, hogy merjék ötleteiket felvállalni, belső bátorsággal felvértezve oldják meg a krízishelyzeteket, kellemetlen szituációkat, és emellett figyeljenek- éleslátásukkal az adott helyzetben legfontosabb részletekre. Ha a felső vezető vagy munkatárs a megfelelő helyen magabiztosan és gyorsan reagál, nagy eséllyel növelheti a siker lehetőségét- a belső erő összefügg a gyorsasággal. Aki gyors, annak több lehetősége van – gondolkodni, meglátni a hasznot hozó fordulatot és lépni. Ez pedig mindig alkalom a profitráta növelésére.

Üzemi környezetben fontos a profit, a bevétel szem előtt tartása, hiszen így lesz eredményes egy vállalkozás. Asszertív kommunikációval sokkal könnyebben megvalósítható az ide vezető út, dinamikusabb és hatékonyabb munkaerőt generál.

A tréning a munkatársakat ösztönzi a céltudatos magatartásra, elfogadásra, összedolgozásra, az újítások és a kiváló munkavégzés által a haszon növelésére, a közös érdek sikeres elérésére. Az asszertivitás támasz lehet abban is- a minták és kommunikációs eszközök elsajátításán keresztül, hogyan tervezzünk hatékonyabban és irányítsuk a vállalkozást markánsan és tudatosan, mind az üzleti szempontoknak, mind a szociális elvárásoknak eleget téve.
A munkatársak megtanulhatják azt, hogyan mondjanak nemet egy adott feladatra- nem félve a vállalat visszajelzéseitől, elfogadni és megérteni a kritikát, a dicséretet egyaránt, és hogy mik azok az üzleti életben is fontos értékek, amelyeket fejleszteni tudnak- kipróbálva ezt a gyakorlatban is.

A céges tréningen a vállalat elsajátíthatja azt a technikát, amivel összhangba hozható testbeszédünk szavainkkal, a helyes és magabiztos testtartást, a megfelelő szemkontaktus kialakítását, a nyugodt és határozott hanglejtést- ezek az üzleti kommunikáció során rendkívül fontos, produktív eszközök.

A vállalati életben- főként a vezetők és felső vezetők részéről alapvető elvárás az asszertív, önérvényesítő, hatékony kommunikáció. A vezető munkatársaknak fel kell ismerniük mások érdekeit, összeegyeztetni ezeket, felmérni azt, hogy adott esetben mi a legcélravezetőbb lépés és megfelelően reagálni a jelzésekre, visszajelzésekre. A trénerek segítenek a határozott fellépés elérésében, hogy az érthető, világos és udvarias legyen, és ideális a cél megvalósítása érdekében. A céges tréningek tehát eredményorientáltságra, ötletelésre, hatékony kommunikációra és viselkedésre, kitartásra, magabiztosságra, célszerű irányításra és tervezésre, optimális befektetés megvalósítására ösztönöznek és tanítanak.

Tudjon meg többet a Cégtréning trénereiről itt!cégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015